Z kim współpracuję

Poprowadziłam warsztaty dla:

Konsulat Honorowy RP w Bolonii
Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Terapii Uzależnień w Ełku
Szkoła Policealna w Ełku
Lotus Yoga w Ełku
Dobrze Mi Tu w Warszawie
Cud Grochów w Warszawie
Fajna Sztuka w Gdańsku
Siatka w Sopocie
Zatoka Sztuki w Sopocie
Stowarzyszenie Coachów Polskich
Strefa Rozwoju.pl
Zen Coaching

Obecnie współpracuję z / tworzę projekty dla: